2010. szeptember 26., vasárnap

Elkészült a kopjafa!

- A kopjafa készítőjével -

A kopjafák múltunk egy részét alkotják, népművészetünknek és egyistenhívő őseink hiedelemvilágának hiteles őrzői közé tartoznak. Ahogyan ősi hitünk szerint itteni létünket kötötték össze a halálon túli világgal, úgy mai világunkat összeköti ősi gyökereinkkel.

Mi az újszülöttnek az apja által elültetett élő fácska, az a halottnak – a túlvilágra születettnek – a síron elültetett fa, vagy felállított fajel: a fejfa (oszlopos fejfa = kopjafa).

A fejfa (kopjafa) a halottat képviseli, ahogy a sírra ültetett fáról is sok helyen azt hiszik, hogy a halott lelkének ideiglenes szállása.

Létezett egy ősi jelrendszer, amely a forma és a kompozíció segítségével információt továbbított a halottról.
„A kopjafaállítás szokását az ősi türk népektől vették át őseink, s tőlük ered az a gyakorlat is, hogy az elhunyt kilétére utaló jelekkel díszítik a fejfát…”(Vámbéry Ármin)

Kós Károly szerint is „a fejfák bárkit tájékoztatnak a halott vérségi hovatartozásáról, neméről, életkoráról, vagyoni helyzetéről, foglalkozásáról. A kopjafák faragásának módja és alkalmazásának a szokása egyaránt a magyarok kereszténység előtti egyistenhitéből ered…”

A székelyek hite szerint: a hozzátartozók, a család a kopjafán keresztül tartja a kapcsolatot az alatta fekvő lelkével; a helyére került kopjafára rászáll az alatta fekvő lelke, és megnyugszik.

Szeretném hinni, hogy ez Fiúka esetében is így van...

De tudom, hogy addig nem lesz így, míg az igazság ki nem derül!

A szimbólumok jelentése Fiúka kopjafáján, felülről lefelé:Köszönet a kopjafáért szovátai iskolatársamnak, Katona Gyurinak és családjának!

2010. szeptember 12., vasárnap

Hamarosan lesz kopjafa!"Változik az idő, s én tudom,
Lesz ez olyan, mint régen…
Ne legyen kopjafa fejem felett,
Ha nem a változáskor folyik el vérem!"

(Figyelj rám testvér! - 2001.02.01. Bp.)

http://magyarosiarpad.hu/irasok.html

A készülő kopjafa a létrehozójával

2010. szeptember 7., kedd

Akarás, nemakarás (2008. szeptember 8 - 14.)


Az államvizsga idején pontosan tudtam, hogy majd szeptemberben napjaim milyen okból kezdem meg, és zárom le... biztos voltam abban, hogy amit tenni fogok majd, azt akarni is fogom! Én "világéletemben" akartam! Ha nem kaptam meg, mérges voltam DE elfogadtam... ha megkaptam, örültem, ment tovább az élet a következő akarásig... mert az élet akarásokból, és nem akarásokból áll... bizony...

Ma nem voltam abban biztos, hogy akarom azt, amiben élek... miért megyek reggelente az iskolába dolgozni, vagy miért jövök onnan "haza"... ez a szó hamisan cseng bennem...

Én nem tudom, miért ébredek reggel. Ami akkor erőt, s hitet adott, ma elbizonytalanít, olyan álmokra késztet, amikről magam mondtam le a saját akaratomból... pedig jó lenne (csak) az egyetemen... tudnám, hogy tartok valahova, ha tartanék... új arcokat ismernék meg, s hallanék millió új, szép, titokzatos dolgot... láthatnék idegen szemekben őszinte csillogást, hallhatnék csengő hangokat...

Nem sajnálom, s nem fáj, hogy nem ez van... holnap is korán kelek, későn fekszem... csak az bánt, hogy sokszor érzem mostanában azt, hogy nem jól döntöttem, hogy olyat csinálok, amit már nem akarok, ami nem tesz boldoggá, amiben nincs sikerem... amiről már azt sem tudom, hogy miért teszem... lehet, hogy a szél köddé vált vitorlám mögött... s én evezők nélkül várom a szelet...

Tudod, a várakozásnál minden jobb... egyszer - emlékszem - lányt is kértem arra, hogy várjon rám... nem hitt bennem... s a kettőnk szempontjából igaza is volt.

Én megértem a jót is, a rosszat is... olyan őszintén, hogy nem kell elfogadnom, vagy tiltakoznom ellene... arra is büszke vagyok, hogy nincs bennem irigység (bárcsak valaki megmondaná, hogy miért jó ez), a piros lámpán sem megyek át önszántamból, van persze ki "átráncigál" ... és büszke vagyok a türelmemre is... olyan sok van abból is, adnék minden embernek kicsit, s még úgy is maradna... adnék hitet, reményt, bizakodást - ezekből is maradna -...

... s adhatnék erőt az akaráshoz is... de azt nem adhatok. Nem akarhatunk más helyett, akarni nekünk kell megtanulni, mert aki tud akarni, az tud csak döntést hozni - csak az!

Most már értheted zavaros soraim... Nem tudom, mit akarok, ezért döntést sem tudok hozni... régebben ilyenkor új dolgokba kezdtem... új helyre mentem, vagy vissza a régi varázslatosba, új dolgokba kezdtem, váltottam...

Semmit nem bántam meg... és örülök, hogy tudtam váltani ha szükség volt rá... biztosan csak két lábon lehet állni... de ezt az emberek nem értik meg... aki több lábon áll, az kártyavárként éli életét, s folyton csak kudarcok érik... végül egyedül marad.

Már értem... fontosabb az az egy ember, ki ismeri vágyaid, mint száz másik, ki csak álmaidról tud. Ne féljetek, nem alkudtam meg, én hiszek a "vantovábban"... és abban is, hogy jön majd egy szél! Ha mégsem... hát tudok úszni is.

"Vigyázz hogyan gondolkozol, mert az életedet a gondolataid formálják.”(Példabeszédek)

http://magyarosiarpad.hu/naplom.html

2010. szeptember 5., vasárnap

Mágnes, bio, tánc (2008. augusztus 13 - 23.)


Komolyan mondom, be kellene tiltani minden olyan céget, amelyik piramisszerűen terjeszti a "biocuccokat". Ezek az új kor legveszélyesebb szektái (tiszta erőszak).

Aki az egészséget keresi, annak éppen az nincs (tehát beteg).
Aki hitet keres, az hitetlen.
Aki szerelmet keres, annak szerelme nincs...

Beteges, hogy egyesek mennyire biomániások. Lenkei pl. scientológus! Tudtad?

Egész fiatal voltam, úgy hat lehettem. Mágnest kötöttem egyik kisautómra, s egy másik mágnes segítségével próbáltam megfejteni az "örökmozgást" ... nem jött össze. Fel azonban nem adtam... Ezek a mágnesek csuda érdekesek voltak, egyik oldal a másikat ellökte, vagy éppen vonzotta, úgy, mint néha egy-egy kapcsolat... ha az egyik fél negatív, negatívvá teszi a másikat s szétnyomják egymást... vagy ha mindig pozitív... lehet, az agyadra megy :)

Hogy mindig együtt legyen két mágnes - vagy egy pár - okosan kell váltogatni az oldalakat... ez lehet a tánc... két ember tökéletes összhangja akár érintések nélkül is [jön-lök, megy-vonz] tiszta energia... az áram is egy ilyen tánc során keletkezik...

Nos, a mágnesnek is két oldala van. A pozitív oldalra a türelem szó illik, a negatívra a nyugtalanság - vagy - inkább a feszültség? Szeretném érteni a világot, s emlékezni mindenre, amit már tapasztaltam... vagy csak levonni a tapasztalatokból némi következtetést... Néha magam is hullámzom, de másnak csak ritkán vagyok negatív - ezt megtartom magamnak.

"A türelem nem meghajlást jelent, hanem igyekezetet."

http://magyarosiarpad.hu/naplom.html